Контакт

Телефонски број:

Телефонски број:

+389 70 308 743

Емаил:

Емаил:

info@zenisutoorizari.org.mk

Канцеларија

Канцеларија

Ул. Хаџи Јован Шиков бр.50

Чувствувајте се слободно

Контактирајте не

  За Нас

  Здружение Иницијатива за правата на жени од Шуто Оризари делува во повеќе области и тоа: социјални права, здравствени права, дискриминација, сексуално-репродуктивни права, семејно и родово базирано насилство, повратници од странство.

  Правото на здравје (видео)

  Контакт

  info@zenisutoorizari.org.mk

  info@zenisutoorizari.org.mk

  +389 70 308 743

  +389 70 308 743

  Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

  Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

  Иницијативата на жени од Шуто Оризари © Сите права се задржани 2022