„Системските предизвици кај Ромките во остварување на здравствените и социјалните права“

Во декември, 2022 година се оддржа настан организиран од HERA и Здружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари каде што беа презентирани „Системските предизвици кај Ромките во остварување на здравствените и социјалните права“, низ осум лични искуства собрани во периодот јануари – јули 2022 година. Се даде слика за третманот на Ромките од […]

Read More