Здружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари  во март во пресрет на 8 март заедно со останатите женски ромски невладини организации организираа конференција насловена како „Придонесот на Ромките во македонското демократско општество“ за унапредување на нашата положба во заедницата и општеството.
Сите наши испишани успешни страници се поттик за нови подвизи за чиешто остварување е потребна и заложба на сите чинители бидејќи заедно можеме повеќе.
Борбата за еднаквост продолжува!