Можност за волонтерски ангажман на ОН

Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА) спроведува проект „Превенција и заштита од родово базирано насилство во Северна Македонија“. Основната цел е да се поддржи Владата на Северна Македонија да изгради и да започне со спроведување на интегрирани политики за родово засновано насилство (РН) ширум државата, во согласност со принципите на Истанбулската конвенција. Како резултат […]

Read More