Конкурс за вработување на социјален/а работник/чка

Цел на проектот: „Превенција и заштита од родово базирано насилство во Северна Македонија“ е да ја поддржи Владата во воспоставувањето и имплементирањето на интегрирани политики за родово-базирано насилство насекаде во земјата во согласност со принципите на Истанбулската конвенција. Една од активностите е да се обезбеди пристап до засолниште и психосоцијална поддршка за сите жртви и […]

Read More