Конкурс за хонорарен ангажман за 2 (две) теренски соработници/чки

Ангажманот е отворен во рамките на проектот „ Мониторинг и пристап до здравствени, социјални и сексуално – репродуктивни права кај Ром(к)ите “ (поддржан од Фондација Отворено Општество Македонија). Работното место се отвора од 1 август во траење до 31.10.2023 година. Опис на ангажманот: Од ангажираните лица се очекува да биде одговорен/а за следните работни задачи: […]

Read More
Годишен наративен извештај за 2022 година

Почитувани, пред Вас е Годишниот извештај за работењето на Здружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари за 2022 година. За сите активности кои ги спроведовме во текот на 2022 година можете да прочитате во годишниот извештај кој е достапен на македонски јазик. Ја користиме оваа можност да им се заблагодариме на сите партнери, […]

Read More