Системски предизвици кај Ромките во остварување на здравствените и социјалните права

Дискриминацијата, општествените стереотипи и стигмата се најчестите причини поради кои на маргинализираните групи, а особено на жените, им е отежнат пристапот до остварување на нивните права. Ромките од Општина Шуто Оризари секојдневно наидуваат на голем број пречки при остварување на правото на здравствена и социјална заштита, грижата за сопствено репродуктивно здравје и пристапот до услуги […]

Read More