Нашата извршна директорка беше дел од регионалниот состанок за валидација ,,Movement-Led Approach, Gender Justice кој што е организиран од Глобалниот фонд за жени (GFW) и Фондација CURE.
Таа зборуваше во делот за предизвиците во работата за правата и здравствените права на маргинализираните групи со фокус на жените Ромки.
Овој регионален состанок се реализира во Сараево, Босна и Херцеговина, во период од 26 март до 29 март.