Публикации

Публикации

Истражување за пристапот и функционалноста на системот за заштита на жените Ромки, жртви на родово базирано насилство и се

Дискриминација врз жените во нашето општество е резултат на традицијата, како и на општествените стереотипи и предрасуди за положбата на жената во општеството.Нееднаквите односи на моќ меѓу мажите и жените...

Прочитај повеќе...

За Нас

Здружение Иницијатива за правата на жени од Шуто Оризари делува во повеќе области и тоа: социјални права, здравствени права, дискриминација, сексуално-репродуктивни права, семејно и родово базирано насилство, повратници од странство.

Правото на здравје (видео)

Контакт

info@zenisutoorizari.org.mk

info@zenisutoorizari.org.mk

+389 70 308 743

+389 70 308 743

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Иницијативата на жени од Шуто Оризари © Сите права се задржани 2022