Денес зедно со Romalitico – Institute for Research and Policy Analysis и со HERA расговаравме со заинтересираниот гинеколог Lambe Krsteski кој што треба да започне со работа како матичен гинеколог во Шуто Оризари.
📚 Договоривме да се избере медицинска сестра Ромка која ќе работи во оваа гинеколошка ординација благодарение на Romalitico – Institute for Research and Policy Analysis кои ќе го поддржи плаќањето на медицинската сестра Ромка во рок од шест месеци. Очекуваме да започне со работа гинеколошката ординација некаде во септември.
🖇Продолжуваме активно да се залагаме за здравјето на Ромите, особено на Ромките.
📒Остануваме да го следиме целиот процес.