Новости

Наши активности

Новости

Конкурс за вработување на социјален/а работник/чка

Цел на проектот: „Превенција и заштита од родово базирано насилство во Северна Македонија“ е да ја поддржи Владата во воспоставувањето и имплементирањето на интегрирани политики за родово-базирано насилство насекаде во...

Прочитај повеќе...

Конкурс за хонорарен ангажман за 2 (две) теренски соработници/чки

Ангажманот е отворен во рамките на проектот „ Мониторинг и пристап до здравствени, социјални и сексуално – репродуктивни права кај Ром(к)ите “ (поддржан од Фондација Отворено Општество Македонија). Работното место...

Прочитај повеќе...

За Нас

Здружение Иницијатива за правата на жени од Шуто Оризари делува во повеќе области и тоа: социјални права, здравствени права, дискриминација, сексуално-репродуктивни права, семејно и родово базирано насилство, повратници од странство.

Правото на здравје (видео)

Контакт

info@zenisutoorizari.org.mk

info@zenisutoorizari.org.mk

+389 70 308 743

+389 70 308 743

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Иницијативата на жени од Шуто Оризари © Сите права се задржани 2022