Медиа

Медиа

„Системските предизвици кај Ромките во остварување на здравствените и социјалните права“

Во декември, 2022 година се оддржа настан организиран од HERA и Здружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари каде што беа презентирани „Системските предизвици кај Ромките во остварување...

Прочитај повеќе...

За Нас

Здружение Иницијатива за правата на жени од Шуто Оризари делува во повеќе области и тоа: социјални права, здравствени права, дискриминација, сексуално-репродуктивни права, семејно и родово базирано насилство, повратници од странство.

Правото на здравје (видео)

Контакт

info@zenisutoorizari.org.mk

info@zenisutoorizari.org.mk

+389 70 308 743

+389 70 308 743

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Иницијативата на жени од Шуто Оризари © Сите права се задржани 2022