Во ноември 2022 година,  ХЕРА, Здружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари, Polio Plus и Инклузива-Inkluziva потпишаа меморандум за соработка и го отпочнаа проектот „Влијанието на ковид-19 врз пристапот до здравствени услуги кај ранливите групи: Истражување – Партнерство – Застапување“, поддржан од National Democratic Institutе.  Преку овој проект ќе се истражува влијанието на пандемијата врз пристапот до примарните здравствени услуги кај Ромките.