Годишен наративен извештај за 2022 година

Почитувани, пред Вас е Годишниот извештај за работењето на Здружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари за 2022 година.

За сите активности кои ги спроведовме во текот на 2022 година можете да прочитате во годишниот извештај кој е достапен на македонски јазик.

Ја користиме оваа можност да им се заблагодариме на сите партнери, членови, соработници, донатори кои ни помогнаа во реализација на сите активности.

Годишен наративен извештај за 2022 година (1)