Здружение Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари

ВИЗИЈА

Визијата на Иницијативата на жени на Шуто Оризари е дека секоја млада девојка и жена Ромка ги остварува своите социјални, економски и здравствени права, на еднаква основа со другите жени, без дискриминација.

МИСИЈА

Мисијата на Иницијативата на жени на Шуто Оризари е да биде водечка женска ромска организација која ќе ја застапува, омоќнува и едуцира млади девојки и жени Ромки да ги остваварат социјални, економски и здравствени права, без дискриминација, а истовремено обезбедува и нуди информации, социјални услуги и правна помош кон остварување на нејзините права.

Иницијативата за правата на жените на Шуто Оризари

Цел

Целта на Иницијативата за правата на жените на Шуто Оризари – Скопје е да секоја млада девојка и жена Ромка ги остварува слободно и еднакво своите социјални, економски и здравствени права, на еднаква основа со другите жени, без дискриминација. Здружението ќе ја остварува целта преку застапување, омоќнување и едуцирање млади девојки и жени Ромки за да ги остваварат социјални, економски и здравствени права, без дискриминација, а истовремено преку обезбедување и нудење информации, социјални услуги и правна помош кон остварување на нејзините права.

Наши активности

Новости

Информирани за Сексуално Репродуктивно Здравје

895+

Информирани за Сексуално Репродуктивно Здравје

Случаи за Социјални Семејни Права

174+

Случаи за Социјални Семејни Права

Случаи за Дискриминација и Придружби

16+31

Случаи за Дискриминација и Придружби

Случаи за Незаконска Наплата Прекршоци

112+

Случаи за Незаконска Наплата Прекршоци

Што сме работеле до сега

Реализирани Проекти

Компаративна анализа за пристапот и услугите за сексуално и репродуктивно здравје на Ромките од Шуто Оризари за периодот 2012 – 2022 година

Компаративна анализа за пристапот и услугите за сексуално и репродуктивно здравје на Ромките од Шуто Оризари за периодот 2012 – 2022 година

Во изминатата деценија, Иницијативата за права на жените од Шуто Оризари заедно со ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и…

Публикации

наши донатори

Подржувачи

За Нас

Здружение Иницијатива за правата на жени од Шуто Оризари делува во повеќе области и тоа: социјални права, здравствени права, дискриминација, сексуално-репродуктивни права, семејно и родово базирано насилство, повратници од странство.

Правото на здравје (видео)

Контакт

info@zenisutoorizari.org.mk

info@zenisutoorizari.org.mk

+389 70 308 743

+389 70 308 743

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Иницијативата на жени од Шуто Оризари © Сите права се задржани 2022